Pomoc rodinám a ľuďom v núdzi

Piešťany 02.12.2021 – Dozvedeli sme sa o prosbe o pomoc, ktorú vydalo Centrum pomoci človeku v Piešťanoch. Veľký nedostatok potravín a drogérie pre rodiny, v ktorých deti vychováva osamelý rodič, mnohopočetné rodiny, ľudí bez domova atď. bol pre nás dostatočným signálom, aby sme sa z občianskeho združenia MARESSA rozhodli pomôcť v tejto kritickej situácii a poskytli trvanlivé potraviny a drogériu pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Výzva o pomoc z charity stále trvá, kto má záujem a možnosť, stále sa môže zapojiť.

„Ľudia majú rôzne osudy a niekedy sa ocitajú v ťažkých životných situáciách. Chceme im pomôcť, priniesť radosť a v tomto prípade aspoň základ pre dôstojný život, akým je jedlo a hygiena. Želáme všetkým, aby vytrvalo kráčali v ústrety lepšej budúcnosti, nevzdávali sa a verili.“, povedala Marcela Sedláková z OZ MARESSA.