„Jedným z najkrajších zadosťučinení v živote je, že kedykoľvek sa úprimne snažíme pomôcť inému, pomáhame aj sami sebe.“

                                                                                                 Ralph Waldo Emerson

Venujte 2 % z Vašich daní a my urobíme všetko pre to, aby sa dostali k tým, ktorí to skutočne potrebujú. Prostredníctvom našich projektov pomáhame sociálne slabým, núdznym, hendikepovaným, osamelým a seniorom. Snažíme sa im pomôcť ako po duševnej stránke, či materiálnej. Pridajte sa k nám a spolu s nami im darujte kúsok šťastia. Zároveň pomôžete aj samým sebe.

POSTUP POUKÁZANIA pre zamestnanca :

  • Najneskôr do 15. februára 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo

  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

    3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

  • Vyplňte údaje v tlačive o sebe a sume 2 % (3 %).

Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

Dokumenty na stiahnutie :

ZAMESTNANEC TLAČIVÁ : 

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

      FYZICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

(ktorá podáva daňové priznanie)

        Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
        Potvrdenie TYP A
        Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
        Potvrdenie TYP B

      PRÁVNICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

       Daňové priznanie právnických osôb
       Potvrdenie PO
       Oficiálny zoznam poberateľov 2% nájdete na stránke   Notárska komora Slovenskej republiky

     Činnosť nášho združenia môžete podporiť aj darovaním finančnej čiastky , na základe                 darovacej zmluvy, na čislo účtu : SK63 0200 0000 0034 8145 6853

  •                                                                                                                                          ĎAKUJEME….