Našim cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti ľudí všetkých sociálnych a vekových kategórií v rámci:


  • rozvoja ich tvorivých, umeleckých a športových schopností a talentu,
  • rozvoja dobrovoľníctva a dobročinnosti v oblasti sociológie, humanity a kultúrnych, športových i spoločenských aktivít,
  • výchovy a ochrany k životnému prostrediu,
  • výchovy k záujmu o dianie v spoločnosti, k ľudskej spolupatričnosti a vzájomnému porozumeniu, zmierňovania ľudského nešťastia a utrpenia prostredníctvom aktívnej pomoci i tým ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní,
  • rozvoj zdravého životného štýlu a duchovného života,
  • podpora rodiny ako rozvoj medzinárodnej spolupráce (kultúra, šport, spoločenský život, životné prostredie,…),
  • integrácia v rámci Európskej únie,
  • integrácia spoločenských vrstiev.

 kliknite tu :  Stanovy Občianskeho združenia MARESSA
       kliknite tu : Ochrana osobných údajov