predseda združenia
Ing. Marcela Sedláková
Telefón: + 421 (0)905 937 095
E-mail : oz.maressa@gmail.com

IČO: 42402441
Bankové spojenie: SK63 0200 0000 0034 8145 6853

 

Chcete pomôcť?

Ak Vás naše ciele oslovili a nenechali ľahostajnými, budeme radi za každý dar poskytnutý nášmu združeniu. Váš dar pomôže zrealizovať ďalšie projekty.

Činnosť nášho združenia môžete podporiť:

  • Darovaním finančnej čiastky na základe darovacej zmluvy na číslo účtu : SK63 0200 0000 0034 8145 6853
  • Vecnými darmi

ĎAKUJEME….