IČO: 42402441
Bankové spojenie: SK63 0200 0000 0034 8145 6853

predseda združenia
Ing. Marcela Sedláková
Telefón: + 421 (0)910461297

 E-mail : oz.maressa@gmail.com